19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Friday, 01 października 2021

Okres zwykły, Łk 10,13-16
św. Teresa z Lisieux

Pierwszy piątek miesiąca to comiesięczna okazja, by odnowić swoją wiarę , odejść od grzechu i poddać się miłosierdziu Boga. Z nadzieją i ufnością wsłuchaj się w tekst dzisiejszej Ewangelii. 

Łk 10,13-16 
Jezus powiedział: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz! Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał”. 

Korozain, Betsaida i Kafarnaum to miasta, na terenie których Jezus działał i dokonywał cudów. Ich mieszkańcy mieli Syna Bożego na wyciągnięcie ręki. Jezus wybrał, czyli powołał ich do swojej wspólnoty, do Kościoła. Pomyśl chwilę o samym stwierdzeniu, że to Jezus powołał właśnie ciebie do tworzenia Kościoła.

Tyr i Sydon to najbogatsze i największe starożytne miasta portowe Fenicji. Choć w mieście rzemiosło i handel kwitł, to niestety nigdy nie poznali Jezusa bezpośrednio. Nie dokonał na ich terenie żadnego cudu. Nie było im to jednak potrzebne, by trwali w swojej wierze i żyli po chrześcijańsku. Jak dostrzegasz Boga w szczegółach swojej codzienności?

W całym przemówieniu Jezusa nie chodzi o ocenianie i popadanie w przygnębienie z powodu popełnionych grzechów w Betsaidzie, Kafarnaum czy Korozain. Nie chodzi też o porównywanie się ze wspaniałymi Tyrem i Sydonem. Jezus chce zwrócić uwagę na fundament wiary chrześcijańskiej, czyli nawrócenie. I na fakt, że wiara ściśle przekłada się na twoje życie teraz, w miejscowości gdzie żyjesz, w domu, w którym obecnie przebywasz. 

Na koniec pierwszopiątkowej modlitwy poproś Jezusa o serce wrażliwe, które potrafi dostrzec znaki Jego obecności w twoim życiu.