19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Saturday, 25 września 2021

Okres zwykły, Łk 9,43b–45 
Bł. Władysław z Gielniowa

Dzisiejszy fragment jest kontynuacją historii o uzdrowieniu epileptyka. Na chwilę spróbuj znaleźć się wśród tłumu zachwyconego cudem dokonanym przez Pana Jezusa.

Łk 9,43b–45 
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Jak widać, Jezus nie rozpływa się w tym, co myślą o Nim inni ludzie. Ma świadomość, że jest to bardzo ulotne. To, czemu wierzy, to słowo Boga dotyczące Jego misji. To w Nim ma swoją stabilność. Niezależnie, z czym się teraz mierzysz, wiedz, że to nie świat ma ostatnie słowo w twoim życiu, ale kochający Pan Bóg. Jakie emocje rodzi w tobie ta świadomość?

Uczniowie bali się zapytać Jezusa o znaczenie Jego słów. Być może byli onieśmieleni potęgą Boga lub było im zwyczajnie głupio przyznać się do swojej niewiedzy i niezrozumienia. Mogli też bać się odpowiedzi, którą mogliby uzyskać. Spróbuj przypatrzeć się swojemu stanowisku względem Bożych tajemnic.

Jezus zachęca, aby uczynić w sercu miejsce na Jego słowo. Nie chce niewolniczego posłuszeństwa, ale rozmawiając z tobą jak z przyjacielem, pragnie zachęcić cię do pójścia Jego drogą. Wsłuchaj się ponownie w tekst Ewangelii.

Boże, daj mi odwagę, żebym był wobec Ciebie szczery i swobodny i nie bał się pytać Ciebie o to, czego nie rozumiem.