19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Tuesday, 21 września 2021

Okres zwykły, Mt 9,9–13 
Święto św. Mateusza ewangelisty

W Piśmie Świętym spotykamy wiele postaci. W przypadku niektórych z tych osób nie spodziewalibyśmy się, że Bóg do nich przemówi. Jedną z nich może być przedstawiony w dzisiejszej Ewangelii celnik Mateusz. 

Mt 9,9–13 
Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Prawdopodobnie praca zajmowała ważną część życia Mateusza, gdyż właśnie podczas przebywania w komorze celnej dochodzi do jego spotkania z Jezusem. Spotkanie to musiało znaleźć odzwierciedlenie w marzeniach i pragnieniach celnika, skoro bez namysłu zostawia pracę i idzie za Jezusem. Gdy tylko nadarzyła się okazja, jest gotów podjąć konkretne działania przybliżające go do szczęścia. Jak mógłbyś bardziej utrzymywać kontakt ze swoimi marzeniami i pragnieniami? 

Komora celna i praca celnika w czasach Jezusa były uważane za element aparatu ucisku nałożonego przez Cesarstwo Rzymskie. Zapewne spotkanie Jezusa z Mateuszem, jak i spotkania z podobnymi mu ludźmi budziły skrajne emocje wśród faryzeuszy. Być może oburzenie mógł wywoływać sam pomysł wyciągnięcia ręki do takich ludzi. Tak jakby droga szczęścia i bliskości z Bogiem była dla takich ludzi zamknięta... Jak reagujesz na Boskie miłosierdzie?

Każdy z nas jest równie istotny w oczach Boga. Dobro, które rozlewa się po świecie, nie ma względu na kondycję człowieka. Niezależnie od tego, jak blisko czy daleko jesteśmy od Boga. Zobacz, jak Bóg swoimi działaniami i różnymi sytuacjami przyciąga każdego na swój sposób, ku większemu dobru. 

Teraz jest czas na rozmowę swoimi słowami z Bogiem. Jeśli chcesz, możesz podziękować Mu za sytuację, w której ciebie lub kogoś innego spotkało niezwykłe dobro.