20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Friday, 17 września 2021

Okres zwykły, Łk 8,1–3 
św. Robert Bellarmino SJ

Jezus wędruje przez miasta i wsie. Wyobraź sobie, że wędrujesz razem z Nim. Możesz zobaczyć podziw, jakim ludzie Go obdarzają. Postaraj się wejść w scenę, zobaczyć radość, ale i zmęczenie Jezusa. Spróbuj być blisko.

Łk 8,1–3 
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Jezus podjął misję głoszenia królestwa Bożego. Pragnie przybliżać ludziom Ojca i chce, by poznali Jego nieskończoną miłość do człowieka. Jego głoszeniu towarzyszą cuda, uzdrowienia i uwolnienia od złych duchów. Przede wszystkim zaś dotyka serca, przemienia je i uzdalnia do miłości. Przypomnij sobie, jak Jezus działa w twoim życiu?

Razem z Jezusem było dwunastu apostołów, ale też kilka kobiet. Nie wiemy dokładnie, czym się zajmowały. Być może oprócz oczywistego słuchania nauki Chrystusa, zajmowały się na przykład organizacją, logistyką, komunikacją… Różne osoby różnych stanów i o różnych osobowościach, a także trybach życia miały udział w misji Jezusa. A co ty pragniesz uczynić dla Niego? W czym wyraża się twój udział w Jego misji?

Jezus gromadził wokół siebie różne osoby. Razem z nimi pracował, ale też odpoczywał. Podczas posiłków zapewne dzielił się wrażeniami, słuchał innych i cieszył się, kiedy ludzie zostali dotknięci łaską. Z pewnością smucił się, kiedy spotykał zamknięte serca. On docenia delikatną obecność i w niej odpoczywa.  Jak myślisz, czy jest ktoś, do kogo Jezus pragnie cię posłać? 

Na koniec pozostań przez chwilę przed Jezusem i po prostu bądź z Nim. Jeśli chcesz, możesz poprosić go, by uczył cię delikatności...