20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Tuesday, 14 września 2021

Okres zwykły, J 3,13–17
Święto Podwyższenia Krzyża Św.

Oczyma wyobraźni zobacz, jak Jezus pod osłoną nocy odbywa niespieszną rozmowę z Nikodemem. Ich twarze oświetla jedynie światło świecy.

J 3,13–17
Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. 

Czy czułeś kiedyś, że zasługujesz na karę albo że jesteś winny? A może często słyszysz słowa pełne oskarżenia wywołujące poczucie winy? Jezus na to odpowiada: Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Bóg cię nie obwinia, a nikt inny nie ma do tego prawa. W jakich sytuacjach potępiasz siebie?

Miłość nie oskarża. Miłość zbawia i daje życie. Celem Boga jest uratowanie ciebie i mnie. Nikt nie zyskuje na trwaniu w stanie oskarżenia. Niestety od czasu Edenu szukamy winy w innych i sobie, zamiast cieszyć się pięknem świata i Bożymi darami. Bóg nie pozwoli ci zginąć, bo zaplanował dla ciebie życie wieczne. Zobacz, jak często wstajesz rano z zamiarem radowania się nadchodzącym dniem, a jak często z poczuciem obarczenia ciężarem przekraczającym twoje siły. 

Aby mieć życie wieczne, trzeba jednak wywyższyć Syna Człowieczego w swoim sercu. To wywyższenie dokonało się na krzyżu, ale nie w duchu obwiniania nas i wypominania. Jezus umarł za nas, bo tak pragnął. Pokazał nam, że miłość Boga nie ma granic. Czy kiedyś tęskniłeś za taką miłością? Jakie momenty wyrażają tę tęsknotę?

Panie Jezu, ulecz moje serce, by umiało wierzyć, że Twoja miłość jest bezinteresowna. I że chociaż umarłeś za mnie na krzyżu, nie masz do mnie o to żalu.