20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Saturday, 24 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 13,24-30 
św. Kinga

Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie, słuchając nauczania Jezusa. Zastanów się, co chce powiedzieć ci dzisiaj w swojej przypowieści...

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 13,24-30 
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.

Dlaczego gospodarz z przypowieści nie godzi się na wyrwanie chwastów? Być może w czasie wzrostu były tak podobne do pszenicy, że łatwo byłoby się pomylić. Kiedy nie były jeszcze w pełni ukształtowane trudno było osądzić, czy pochodzą z zasiewu gospodarza, czy nieprzyjaciela. Jak często pochopnie oceniasz rzeczywistość wokół siebie, czyjeś motywacje, słowa lub działania? Co z tego wynika?

Jezus zdaje sobie sprawę, że oprócz dobra, które zasiał w nas Bóg, rośnie w nas to, co zasiał Jego nieprzyjaciel – szatan. Mówi nam jednak w przypowieści, że warto poczekać z osądem rzeczywistości na owoce. Czasami coś, co ma pozory dobra, zagłusza w nas miłość. Z kolei z tego, co wydawało się złym zamiarem czy działaniem, Bóg może wyprowadzić dobre owoce. Jak w codzienności badasz swoje motywacje, słowa, działania? Jak to wpływa na twój osąd rzeczywistości?

Nieprzyjaciel sieje chwast w nocy – kiedy tracimy czujność. Bóg wie, że ten chwast rośnie. Wie, że łatwiej nam wybierać to co wygodne, przyjemne i łatwiejsze. Jednak każdego dnia daje nam szansę, aby dobro, które w nas posiał, okazało się większe i mocniejsze. Jak patrzysz  na świat? Oczami Boga – widząc zło, ale nie przekreślając człowieka? Wspierasz dobro, aby przynosiło owoce?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co pozwolił ci dostrzec w czasie dzisiejszej modlitwy.