20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Tuesday, 20 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 12,46-50
Bł. Czesław

Wyobraź sobie Jezusa nauczającego w domu wypełnionym po brzegi słuchaczami różnej kondycji – zobacz osobę pobożną, uczonego w Piśmie, celnika, prostytutkę...

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 12,46-50
Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą”. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

Słowa Jezusa odsłaniają zaskakującą prawdę – istnieje między osobami więź duchowa, która jest porównywalna do więzi rodzinnej. Kto słucha Boga i czyni, co usłyszy, staje się dzieckiem Boga. A dzieci Boga są dla siebie braćmi i siostrami. To znaczy, że mają wspólne doświadczenie, rozumieją się nawzajem. Spójrz na swoich bliskich. Kto z nich jest także twoją duchową siostrą, bratem? Kto pełni wolę Boga?

Czy można pełnić wolę Boga, nie znając Go? Kościół odkrył, że tak. Stwórca bowiem mówi do każdego człowieka przez jego sumienie, czyli najgłębszą  sferę, gdzie rozbrzmiewa Jego głos. Osobę wsłuchującą się w ten głos poznamy po dobru, które czyni; po wdzięczności, która ją wypełnia; czy po wytrwałym poszukiwaniu prawdy. Kto z osób spoza Kościoła może być twoją duchową siostrą, bratem?

Zobacz swoją duchową rodzinę. Wyobraź sobie, że to wy jesteście uczniami, którzy otaczają Jezusa wraz z tłumem. Może nie wszyscy widzicie Go równie wyraźnie, może niektórzy z was tylko wyczuwają Jego obecność w swym sercu. Spróbuj jednak zobaczyć, co was łączy. Usłysz końcowe słowa fragmentu Ewangelii, które Jezus wypowiada wskazując na was.

Proszę Cię, Jezu, naucz mnie spoglądać na innych Twoimi oczami.