20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Friday, 16 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 12,1–8
Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o głodnych uczniach, którzy łamią szabat, żeby odpowiedzieć na potrzebę głodu. Ich działanie nie podoba się faryzeuszom, ale o dziwo Jezus nie ma nic przeciwko temu, a nawet staje w obronie swoich przyjaciół. Posłuchaj tej historii.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 12,1–8 
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Człowiek może patrzeć i nie widzieć, słuchać, ale nie słyszeć. Tak samo można być głodnym, ale nie czuć głodu. Łatwo jest przeoczyć swoje potrzeby, zepchnąć je na drugi plan lub im zaprzeczyć. Uczniowie Jezusa odczuwali głód i dopuścili do siebie potrzebę jedzenia. Bycie świadomym tego, co się we mnie dzieje, zaczyna się od odczuwania. Zwróć uwagę na to, co dzisiaj czujesz. Czego domaga się twój organizm? 

Jedzenie jest odpowiedzią na głód, sen na zmęczenie, a cisza odpowiada na potrzebę wytchnienia od hałasu. Kiedy zauważę potrzebę, mogę w odpowiedni sposób ją zaspokoić. Uczniowie odpowiedzieli na głód, zrywając zboże i jedząc pszenicę. W jaki sposób możesz odpowiedzieć na potrzebę, której dzisiaj domaga się twoje ciało? 

Uczniowie zaspokoili potrzebę jedzenia, pomimo że wiązało się to ze złamaniem przepisów. Kiedy faryzeusze zwracają na to uwagę, Jezus staje w obronie uczniów i pokazuje, że ludzkie potrzeby są nieraz ważniejsze niż zachowanie prawa. Jak wygląda w twoim życiu zestawienie: zaspokajanie potrzeb i przestrzeganie prawa?

Powiedz Jezusowi o swoich potrzebach. Poproś Go, żeby nauczył cię je zauważać, akceptować i zaspokajać w dobry sposób.