20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Tuesday, 13 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 11,20–24
św. Andrzej Świerad i Benedykt

Dzisiejsze słowo mówi o miastach, w których Pan Jezus uczynił najwięcej cudów.  Dzięki czynom Jezusa wiele osób doświadcza dobra. Słuchając Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, zwróć uwagę na to, czego Jezus oczekuje od ludzi, którzy doświadczyli cudu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza. 
Mt 11,20–24 
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.

Jezus, mówiąc o cudach, podkreśla, że cuda i znaki dzieją się po to, aby ludzie mogli zobaczyć, kim naprawdę jest Bóg, i chcieli przyjąć Jego miłość. Cuda są po to, aby czyjeś życie radykalnie się zmieniło, aby dokonała się przemiana serca. Pomyśl, jakich cudów Bóg dokonał w twoim życiu? 

Pan Jezus budził zmarłych do życia, rozmnażał jedzenie, leczył ludzi. Ich ciała i serca. Jego moc zaskakiwała ówczesnych lekarzy, którzy nie byli w stanie pomóc wszystkim chorym. Jezus jest Bogiem żywym. Wierzymy, że jest taki sam jak wtedy, gdy chodził po ziemi. On jest! I nadal czyni cuda! Co możesz powiedzieć o swojej wierze w moc Jezusa? 

Cuda, których dokonywał Chrystus, zadziwiały ludzi. Jednak nie wszyscy, którzy byli ich świadkami, byli skłonni uznać w Jezusie Boga. Słuchając tekstu Ewangelii, zastanów się, jaka byłaby twoja reakcja, gdyby to w twoim mieście Bóg uczynił dziś cud.

Porozmawiaj przez chwilę z Jezusem o tych sytuacjach z twojego życia, które świadczą o Jego mocy.