20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Sunday, 11 lipca 2021

Okres zwykły, Mk 6,7–13 
XV niedziela zw.

Wsłuchaj się w dzisiejsze Słowo, w którym Jezus daje swoim uczniom zadanie. I ty otwórz serce na Jego zaproszenie do działania.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 6,7–13 
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

Sytuacja, o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, wydarzyła się na długo przed męką i zmartwychwstaniem Jezusa, a tym bardziej przed zesłaniem Ducha Świętego. Uczniowie nie przeszli jeszcze z Jezusem całej Jego drogi. A jednak Chrystus powierza im zadanie głoszenia nawrócenia i daje im władzę uzdrawiania chorych. Zastanów się, jak apostołowie mogli czuć się w tej sytuacji. A jak ty czułbyś się postawiony przed takim zadaniem?

Być może apostołowie nie czuli się gotowi do podejmowania misji. Prawdopodobnie trudno było im pójść do obcych ludzi i zdać się na ich łaskę i niełaskę. Może właśnie trudniejsza od uzdrawiania chorych była konieczność pozbycia się ludzkich zabezpieczeń – tego, co dźwigamy często ze sobą „na wszelki wypadek”. Jak wygląda twój balast bezpieczeństwa? Jakie sytuacje przeszkadzają ci w naśladowaniu Jezusa tam, gdzie On cię posyła?

Jezus nie powierza swojej misji pojedynczym osobom, wysyła uczniów po dwóch. Dar głoszenia Ewangelii i uzdrawiania otrzymuje wspólnota. Nawrócenie i uzdrowienie zaczynają się od relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Z pewnością w niektórych parach były spory i trudności. A jednak tej ułomnej wspólnocie Jezus dał wielki dar i zadanie. Co jest twoją wspólnotą? Jakie zadanie od Jezusa otrzymaliście na najbliższy czas?

Opowiedz Jezusowi o tym, co dzisiaj szczególnie poruszyło cię na modlitwie. Jeśli chcesz, poproś Go o to, czego szczególnie potrzebujesz, abyś mógł podejmować w codzienności Jego zadania.