20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Thursday, 08 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 10,7–15
św. Jan z Dukli

Królestwo Boże mamy budować przede wszystkim w naszych sercach. Zanim usłyszysz słowa Ewangelii, przygotuj dom swojego serca na przyjęcie jej treści – Słowa wcielonego. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 10,7–15
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu”.

Często treścią życia apostoła Pana jest uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych, oczyszczanie trędowatych, wypędzanie złych duchów. Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że tak mogłoby być, że Jezus wzywa cię do takiego życia? 

Owocem przyjęcia królestwa Bożego jest przemierzanie świata bez obciążenia, bez gromadzenia, bez zabiegania o posiadanie i zabezpieczenia. Chrystus zaprasza nas, byśmy nie bali się podejmowania ryzyka. Jest to możliwe, kiedy człowiek odważy się zaufać Bogu. W jakich obszarach życia ufasz Bogu? W jakich wciąż się zabezpieczasz?

Zdarza się, że w dyskusjach ponoszą nas nerwy, a odrzucenie naszej opinii traktujemy jak odrzucenie nas samych. Apostoł nie niesie jednak własnych opinii, lecz prawdę, którą głosił Chrystus, dlatego pokój towarzyszy mu wszędzie, również tam, gdzie go nie słuchają. Kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi, warto zatem przyglądać się temu, co dzieje się w naszych sercach.   Słuchając kolejny raz Ewangelii, spróbuj przyglądnąć się swojemu sercu.

Porozmawiaj z Jezusem o Jego przychodzeniu z pokojem do twojego serca.