20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Wednesday, 07 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 10,1–7 
bł. Piotr To Rot

Jezus chce dzisiaj skierować do ciebie swoje słowo. Skoncentruj się teraz na spotkaniu z Nim. Niech nic innego nie zaprząta twojej głowy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 10,1–7 
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Słyszymy, jak Jezus posyła apostołów i udziela im swojej mocy. Ty też jesteś apostołem Jezusa, nawet jeżeli nie czujesz się jeszcze silny w wierze. To znaczy, że i tobie Jezus udziela swojej mocy. Pamiętaj, że żeby wyganiać złego ducha, nie trzeba odprawiać egzorcyzmów, wystarczy dać oparcie komuś, kto przeżywa duchową ciemność. Żeby leczyć choroby, wystarczy dobre słowo albo podstawowa pomoc i służba potrzebującym. Do czego Jezus już cię uzdolnił w niesieniu Jego Ewangelii?

Ewangelista zanotował imiona apostołów. Pokazuje nam, że wspólnota posłanych to nie bezimienny tłum. W budowaniu Kościoła to, czego najczęściej nie lubimy, to anonimowość. Pragniemy budować dobre relacje, choć bardzo boimy się otworzyć przed drugim, uciekając przed zranieniem. Do jakiej wspólnoty aktualnie należysz? Parafialnej, rodzinnej, duszpasterstwa? Na pewno znajdziesz w niej kogoś, kto boi się otworzyć na głębsze relacje, ale bardzo pragnie wyjść z anonimowości. Co możesz zrobić, aby mu pomóc? 

Łatwo jest wpaść w pułapkę narzekania na stan Kościoła osłabianego przez głośne odejścia ze wspólnoty. Oprócz nich są jeszcze te ciche, gdy ludzie przestają korzystać z sakramentów, uczęszczać na Eucharystię albo po prostu zaniedbują wzajemną miłość. Jezus posyła cię do tych, którzy poginęli ze wspólnoty. Jak myślisz, co konkretnego możesz dla nich zrobić, aby na nowo odnaleźli się w Kościele? 

Spróbuj wybrać jedną rzecz, która była dla ciebie najważniejsza w czasie tej modlitwy, i pozwól, aby ona dzisiaj w tobie wzrastała.