27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Tuesday, 29 czerwca 2021

Okres zwykły, Mt 16,13-19
Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła

Dzisiejsza uroczystość kieruje nasze myśli ku wielkim apostołom, których działalność związana była z początkami Kościoła. Trwa on ponad dwa tysiące lat, a wierzących prowadzi ten sam Duch Święty. Proś Go o łaskę spotkania z Bogiem.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego. Mateusza.
Mt 16,13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Odpowiedź Piotra nie wynika z jego ludzkiej mądrości, ale jak podkreśla Jezus, z łaski danej przez Ojca. Piotr jest zwykłym człowiekiem, rybakiem, nie teologiem. Ten sam Piotr później powie o Jezusie: “nie znam tego człowieka”. Jest słaby: jedno mówi, robi drugie. Nie będzie go przy umierającym Mesjaszu, ze strachu schowa się z innymi w wieczerniku. A jednak Jezus właśnie jego ustanawia pierwszym biskupem i na nim chce zbudować Kościół. Co rodzi się w twoim sercu, gdy widzisz słabość tych, którzy zostali wybrani do szczególnej służby i misji w Kościele? 

Ze względu na słabość hierarchów czy kapłanów, część ludzi opuszcza dziś Kościół. Być może jest to też doświadczenie twoich bliskich. W tym kontekście warto usłyszeć słowa Jezusa, który wyraźnie podkreśla, że to On jest tym, który buduje Kościół i że Kościół jest Jego - nie Piotra, biskupa czy księdza… Na kim opierasz swoją wiarę w Kościół?

Jezus zapewnia Piotra, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła - potęga piekła go nie zwycięży. Kiedy brakuje świadectw, miłości wierzących, a nie brakuje grzechów, nagłaśnianych przez media, może się wydawać, że zło dominuje w Kościele. Słuchając Ewangelii, odnieś ją do siebie.

Jezu, Ty jesteś Synem Bożym, a Kościół jest Twój i to Ty go budujesz. Pomóż mi ufać Twoim Słowom.