27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Monday, 28 czerwca 2021

Okres zwykły, Mt 8,18-22 
Św. Ireneusz

Jezus żywi do ciebie miłość i pragnie być obecny w twoim życiu. Spotkanie kochających osób to spotkanie w wolności. Czas tej modlitwy jest właśnie takim spotkaniem.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 8,18-22 
Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”

Spragniony cudów tłum podążał wszędzie za Jezusem. Nie zawsze szukali Jego bliskości. Nie zawsze chcieli spotkać się z Nim dla Niego samego. Kierowała nimi ciekawość, konkretne ludzkie potrzeby, przyziemne cele. Jezus oddala się. Nie dlatego, że się wywyższa czy gardzi tłumem, ale dlatego, że chce oczyścić ludzkie pragnienia. A ty, z jakiego powodu szukasz Jezusa? Dlaczego chcesz być blisko Niego?

Czasem rodzi się w tobie pragnienie i jak uczony z Ewangelii wykrzykujesz entuzjastycznie do Jezusa: pójdę za Tobą dokądkolwiek! Jezus nie podważa dobrych pragnień, bo sam wkłada je w nasze serca, ale poddaje je próbie. Czy naprawdę pójdziesz za Mną dokądkolwiek? W małżeństwo, celibat, chorobę, do banku, do więzienia, do biura, do telewizji, na pustynię, na krzyż?

Jezus zaprasza cię do odpowiedzi w pełnej wolności. Jeśli usłyszysz w sercu to Boże wezwanie: „pójdź za Mną”, nie szukaj wymówek. Zostaw umarłym grzebanie umarłych. Zajmowanie się głównie sprawami materialnymi może sprawić, że życie duchowe będzie w tobie coraz bardziej obumierać i początkowy entuzjazm zostanie szybko pogrzebany. Relacja z Jezusem to życie pełnią.

Jezus pragnie, byśmy kochali Go w wolności. Proś gorąco o taką wewnętrzną wolność, gotowość pójścia za Nim już teraz. Gdziekolwiek jest.