27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Saturday, 26 czerwca 2021

Okres zwykły, Mt 8,5-17
Św. Josemaria Escriva

Wiara, uzdrowienie, służba. Zobacz, jak te trzy wartości przenikają się w obrazach dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Przyjrzyj się setnikowi i jego słudze, teściowej Piotra i opętanym. Popatrz, co czynią.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 8,5-17 
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: „On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby”.

Setnik nie był żydem, ale żył bogobojnie, pomagał żydom i uwierzył w moc Jezusa. Szanował żydowskie zwyczaje i nie chciał, by Jezus skalał się, wstępując do jego pogańskiego domu. Wyszedł Mu więc naprzeciw. Setnik to człowiek wiary, ale i prostoty. Rozumie rolę, jaką pełni on sam, sługa i Jezus. Nie dyskutuje, nie żąda znaków, lecz z ufnością powierza się władzy Pana. Jaka jest twoja wiara?

Uzdrowiony sługa Setnika wraz z nim może nadal służyć społeczności żydowskiej. Uzdrowiona teściowa Piotra posługuje Jezusowi i Jego uczniom. Uwolniony od własnych słabości człowiek staje się wrażliwszy na potrzeby innych. Może w wolności służyć Jezusowi w bliźnich. Jaka jest twoja służba?

Wiara i służba nie zna granic, narodów, państw, kontynentów. Najważniejsze jest zaufanie, że w Bogu wszystko ma swój sens. Nie każdy wierzący musi doświadczyć fizycznego uzdrowienia, ale każdy może połączyć się w cierpieniu z Chrystusem - Sługą Jahwe. Co Jezus uczynił tobie? Co ty czynisz dla Jezusa?

Ofiaruj Panu swoje cierpienia, słabości i wątpliwości. Proś słowami setnika:  Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.