27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Wednesday, 23 czerwca 2021

Okres zwykły, Mt 7,15-20 
Św. Józef Cafasso

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ostrzega przed tymi, którzy chcą wykorzystać religię do własnych celów. Radzi, by przypatrywać się dziełom takich ludzi i rozeznawać, jaką mają wartość.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 7,15-20 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach”.

Jezus przestrzega przed drapieżnymi wilkami w owczej skórze. Nie ma złudzeń, że pojawią się ludzie, którzy będą udawać, że są Jego uczniami, i wykorzystywać Jego nauki do własnych egoistycznych celów. Chce w ten sposób obudzić w tobie czujność i uczyć cię reflektowania. Jak podchodzisz do innych ludzi, do tego co mówią i robią?


Dobre drzewo rodzi tylko dobre owoce. Podobnie jest z ludźmi. Jezus kieruje twoją uwagę na czyny ludzi i zachęca, by na ich podstawie podejmować decyzję, za kim iść. Jezus nie nakazuje ci iść za każdym, kto nosi miano proroka. Ostrzega, aby unikać tych, którzy oddalają cię od Boga, który jest miłością. Przyjrzyj się sobie i rozważ, w jaki sposób podchodzisz do tych, którzy głoszą Słowo Boże? 

Słowa o wycięciu i rzuceniu w ogień drzew bezowocnych nie są groźbą, lecz troską przyjaciela, brata, ojca, który nie chce stracić tego, kogo kocha. W tej trosce Jezus zwraca się także do fałszywych proroków i prosi ich o opamiętanie. Przypatrz się temu w kontekście swojego życia. Jak odnosi się to do ciebie i ludzi na twojej drodze?

Proś Jezusa, by w chwilach wyborów, słuchania i podążania za innymi dawał ci swoje światło.