27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Tuesday, 22 czerwca 2021

Okres zwykły, Mt 7,6.12-14
Św. Tomasz More

W tekście dzisiejszej Ewangelii Jezus pochyla się nad życiem swoich uczniów oraz zwraca im uwagę na odpowiedzialne branie życia w swoje ręce. W chwili ciszy wsłuchaj się w to, co pragnie ci dziś przekazać.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego  Mateusza  
Mt 7,6.12-14 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”

Jezus zwraca uwagę uczniów na to, co dla nich najważniejsze i święte. Skłania ich do refleksji nad tym, co stanowi dla nich drogocenną perłę. Jednocześnie zachęca do odpowiedzialnego  przeżywania własnego życia. W chwili szczerej rozmowy z Bogiem odpowiedz sobie na pytania: co jest twoją perłą i jak o nią dbasz?

Jezus pochyla się nie tylko nad tym, co stanowi dla ciebie wartość, ale również kieruje spojrzenie na innymi ludzi. To zachęta, aby z miłością patrzeć na drugiego człowieka i dawać mu wszystko to, czym samemu chciałoby się być obdarowanym. Zobacz, co czynią wobec ciebie inni ludzie.

Jezus zaprasza cię dziś do uważnego przyjrzenia się twoim życiowym wyborom. Zobacz, jak wygląda twoja droga do celu. W chwili refleksji odpowiedz sobie na pytania: które ścieżki wybierasz, aby nie stracić celu swojej wędrówki z oczu? Jak bardzo jesteś uważny na drodze, którą podążasz? 

Na koniec modlitwy podziękuj Bogu własnymi słowami za to, co pozwolił ci dziś odkryć na temat twojego życia.