02
10.2022
XXVII niedziela zw. Łk 17,5-10
0,00 / 0,00

Saturday, 19 czerwca 2021

Okres zwykły, Mt 6,24-34 
Św. Romuald

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus wzywa do podjęcia najważniejszej decyzji – wyboru drogi życiowej, jednocześnie zapewniając, że możemy w pełni zaufać Bogu i dać Mu się poprowadzić.  

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 6,24-34 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy”.

Jezus wskazuje, że nie można opowiadać się za dwoma rozbieżnymi kierunkami w życiu. Nie da się „grać na dwa fronty”. Jeśli wybieramy drogę Jezusa, to decydujemy się na życie według Ducha. Decydując się na kult pieniądza i posiadania, wybieramy życie według ciała. Czym się kierujesz, dokonując wyborów? 

Jeśli nadmiernie dbamy o to, co doczesne, cel naszego życia może zostać przysłonięty przez karierę czy pogoń za komfortem. Jezus przekonuje, że nie musimy martwić się o pokarm i odzienie, bo to wszystko zapewnia nam Bóg, otaczając opieką cały stworzony przez siebie świat. Jak odczuwasz troskę Boga o ciebie? 

Zaufanie Bogu wyraża się w całym stylu życia, w wyznawanej hierarchii wartości. Wiara w opiekę Bożą objawia się w naszym stosunku do dóbr materialnych i stopniu przywiązania do nich. Jezus zapewnia, że gdy będziemy podążać drogą wierności Ewangelii, nigdy niczego nam nie zabraknie. Bóg zadba o zaspokojenie tego co dobre, według swojego planu wobec nas. Co dla ciebie oznacza taka perspektywa? 

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mogę ze spokojem oddać się w Twoje ręce. Naucz mnie wybierać to, co dla mnie istotne i odrzucać to, co mi szkodzi.