Wycisz się i uświadom sobie, że spotykasz się z Bogiem. Obok ciebie siedzi Jezus. Wsłuchaj się w Jego słowa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 5,43-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół: Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Jezus w swoich słowach wyraża głęboką troskę Boga o każdego człowieka.  Ojciec zsyła deszcz i słońce na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg jest hojny i wielkoduszny wobec każdego. Jezus zachęca, by zauważyć miłość i dobroć Boga. W jaki sposób doświadczasz Jego troski w swoim życiu?

Można mieć wrażenie, że słowa Jezusa są nierealne. Aż chce się zapytać: Panie Jezu, czy Ty wiesz, co mówisz? Być doskonałym jak Ojciec? Jeżeli jednak jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga, to może Jego doskonałość jest w jakiś sposób w zasięgu naszych możliwości. Co to oznacza dla ciebie?

Jezus, mówiąc o Ojcu, który jest jak słońce, wyraża, że miłość jest niezbędna do rozwoju i życia. Twoja miłość, potrzebna ludziom, których spotykasz, też ma być jak słońce. Takie, które wkracza w często ciemne krainy, gdzie drugi człowiek cierpi w chłodzie. W jaki sposób starasz się okazywać miłość ludziom, zwłaszcza tym, których nie lubisz?  

Zobacz, w jaki sposób słowa Ewangelii rezonują w tobie. Podziękuj i porozmawiaj o tym z Jezusem.