Jezus pragnie być ze swoimi uczniami i z nimi świętować najważniejsze dni swojego życia. Otwórz swoje serce na słowa Ewangelii, które zapraszają cię do wspólnej uczty z Chrystusem.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 14,12–16.22–26
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?” I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas”. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym”. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Pascha dla Żydów pozostaje szczytem roku liturgicznego. Jest urzeczywistnieniem cudu ucieczki z Egiptu. Przejścia od niewoli do życia. Ten święty czas swojego narodu wybrał Bóg, aby udowodnić człowiekowi swoją szaleńczą miłość i dać mu zbawienie. Czy masz w swoim tygodniu jakiś święty czas poświęcony tylko Bogu? Moment, kiedy Bóg może do ciebie mówić o swojej miłości i o cudach, które zrealizował w twoim życiu?

Jezus siada z uczniami, aby świętować wieczór sederowy. Kładą się na matach wokół stołu. Jedzą niekwaszony chleb, piją wino, ewangeliści nie wspominają o mięsie pieczonego baranka, bo prawdziwy Baranek jest między nimi. To On mówi tajemnicze słowa o swoim ciele i swojej krwi. A jak ty reagujesz na słowa konsekracji podczas Mszy? Czy mają one dla ciebie jeszcze jakieś szczególne znaczenie?

Po wypiciu krwi Jezusa śpiewają hymn i wychodzą. Jednak tradycja nakazuje wypić jeszcze ostatni kielich. Ten, który kończy wieczerzę paschalną, kielich chwały. Jezus jednak wie, że jego Pascha jeszcze się nie kończy… Swój ostatni kielich wypije, kiedy podadzą Mu na krzyżu ocet – sfermentowane wino.

Otwórzmy nasze serca na tajemnicę przychodzącego Boga. Z nadzieją prośmy, by Pascha Chrystusa była dla nas ważna i bliska nie tylko w Wielkanoc, ale każdego dnia.