Zanim zagłębisz się w dzisiejszą Ewangelię, zbadaj swoje serce, swoje motywacje, kiedy idziesz na spotkanie z Jezusem.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 12,13–17 
Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?” Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: „Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście mi denara; chcę zobaczyć”. Przynieśli, a On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?” Odpowiedzieli Mu: „Cezara”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. I byli pełni podziwu dla Niego.

Przedstawiciele uczonych i starszych zachowują się jak wąż w raju: mieszają prawdę z kłamstwem, bo czy prawdomówność Jezusa jest tożsama z lekceważeniem człowieka, czy drogi Boże są przeciwne osobie ludzkiej? Nie widzą, że tylko czysta prawda może ich wyzwolić w ich staraniach o zachowanie status quo i życie według tego, co sami sobie zorganizowali. Posługują się lękiem przed okupantem, aby pogrążyć Mesjasza.

Faryzeusze mają świadomość, że Jezus mówi o Bożej drodze, jasno to deklarują. Jednak mówiąc to, głoszą prawdę, która ich samych nie przemienia. Prawdę, która jest obca i zewnętrzna dla ich serc, z powodu której nie zmieniają postępowania. Na ile zdarza ci się manipulować religią, Biblią, by osiągnąć własne cele?

Do Jezusa przyszli zwolennicy Heroda. To ważne. Nie przyszli ludzie szukający Prawdy, a tacy, którzy już wybrali swojego władcę. Żonglując władzą doczesną i boską, posługując się lękiem przed cezarem, próbują złapać Jezusa w pułapkę. Chrystus szanuje władzę ludzką, wie, że każda władza od Boga pochodzi, a On sam nie szuka władzy, lecz ludzkiego serca. Posłuchaj...

Proś Pana o prostotę i szczerość w budowaniu relacji z Nim i z drugim człowiekiem, o łaskę szukania Bożej prawdy w życiu swoim i bliźniego.