24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Wednesday, 12 maja 2021

Okres wielkanocny, J 16,12-15
św. German

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przemawia do uczniów w wieczerniku. Mówi o przyjściu Ducha Świętego, nauczyciela całej prawdy. Posłuchaj uważnie, bo te słowa są skierowane także do ciebie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 16,12-15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Bóg w Starym Testamencie jak dobry ojciec przygotowywał naród wybrany na przyjęcie dobrej nowiny o Synu, posłanym z miłości na ziemię. Syn Boży jak mądry pedagog stopniowo wyjawiał prawdę o Swojej zbawczej misji, o męce i chwale zmartwychwstania. Po Jego odejściu tę pedagogikę stopniowego objawiania Bożej prawdy kontynuuje Duch Święty. Pomyśl, jak ciebie prowadził do odkrywania Boga, do dostrzegania Jego obecności w codziennych rzeczach.

Prawda jest jednym ze sposobów, w jaki Duch Święty nam się udziela. Im bardziej Mu się powierzamy, im bardziej Mu ufamy, tym bardziej pozwala nam widzieć świat i siebie samych oczami Boga. Tym łatwiej odkrywamy Jego ślady w życiu ludzi i w historii, tym goręcej pragniemy spotkać się z Nim twarzą w twarz, pełni tęsknoty za pełnią prawdy. A jak ty szukasz Boga i Jego prawdy? Jak rozeznajesz działania Bożego Ducha?

Dzięki Duchowi Świętemu Kościół stał się skarbnicą wiedzy o Bogu. To On objawił nam największą tajemnicę, niezwykłą prawdę o życiu wewnętrznym Boga, że jest miłością trzech boskich osób. Do tego życia i do tej miłości Bóg zaprasza każdego człowieka. Słuchając ponownie Ewangelii, spróbuj przez chwilę kontemplować tę niepojętą prawdę Trójjedynego Boga.

Na koniec poproś Jezusa, by pomógł ci usunąć przeszkody, uporządkować wnętrze i przygotować się na przyjęcie Ducha Prawdy.

Chwała Ojcu…