24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Monday, 10 maja 2021

Okres wielkanocny, J 15,26–16,4a 
św. Jan z Avila

Jezus wie, że przeżywamy różne trudne sytuacje. Dziś chce nas zapewnić, że jest z nami i udziela Swego Ducha.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 15,26–16,4a 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem”.

Żyjemy w świecie, w którym jest zarówno dobro, jak i zło. Możemy być wplątani w sytuacje, w których kumuluje się agresja, kłamstwo, zazdrość czy nienawiść. Trudno jest nam zachować spokój, gdy zło dotyka nas samych czy bliskie nam osoby. Może to być prześladowanie z powodu wierności nauce Jezusa. Czy w  takich momentach zwracasz się o pomoc do Boga?

Jezus posyła do nas pocieszyciela od Ojca, Jego Ducha. Zapewnia, że nikt z nas nie będzie pozbawiony Jego pomocy. To Duch Boży sprawia, że możemy odważnie podejmować trudne wyzwania. To On daje nam rozeznanie, jak reagować, gdy jesteśmy atakowani. Obdarza pokojem i mądrością. W jakich sytuacjach potrzebujesz otwarcia na moc Ducha? 

Duch Boży chce być naszym przewodnikiem. Zwłaszcza wtedy, gdy na drodze pojawiają się przeciwności. Gdy pewne wydarzenia są niezrozumiałe, a nawet bulwersujące. Oczekuje od każdego z nas żywej wiary i ufności w Jego prowadzenie. Posłuchaj jeszcze raz słów Jezusa. On chce cię przygotować na trudne sytuacje...

Panie Jezu, dziękuję za Twojego Ducha, którego do mnie posyłasz. Niech On mnie prowadzi, chcę Go słuchać i z Nim współpracować.

Chwała Ojcu…