Czy jesteś świadomy tego, że Jezus jest twoim przyjacielem? Posłuchaj.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 15,9–17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”. Jezus stara się nam przybliżyć, jak wielka jest moc Jego miłości. Porównuje On swoją miłość do ludzi z miłością ojca do syna. Chrystus kocha nas bezgranicznie, co ukazał, oddając za nas życie na krzyżu. Pomyśl, co jesteś w stanie dla Niego zrobić?

Jezus kocha nas bezgranicznie, a Jego miłość jest bezinteresowna. Traktuje nas jak swoje dzieci i pragnie naszego szczęścia. Chrystus podkreśla, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, jeżeli czynimy to, co nam nakazuje. Jak myślisz, czy zawsze jesteś przyjacielem Chrystusa? Czy zawsze czynisz to, co nakazuje Chrystus?

Wysłuchując ponownie słów Ewangelii, skup się na tym, do czego Jezus cię zachęca i co ci nakazuje. Chrystus oddaje nam wszystko, abyśmy byli szczęśliwi. Pomyśl, co możesz zmienić w swoim życiu, aby przybliżyć się do Pana i żyć w Jego radości.

Na koniec poproś Chrystusa o pomoc w przestrzeganiu Jego nakazów i o to, aby umocnił twoją miłość do przyjaciół i rodziny.

Chwała Ojcu…