Całe nasze życie opiera się na miłości. Różnie ją rozumiemy, przeżywamy i doświadczamy jej. Dzisiaj Jezus zaprasza cię, abyś się jej przyjrzał i odpowiedział sobie na pytanie: „Jaka jest moja miłość?”.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 15,12–17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Jezus w swojej mowie pożegnalnej zaprasza uczniów do miłości. Miłość Boga jest zawsze pierwsza. Bóg wychodzi ze swoją inicjatywą przede mnie. Nie kocha mnie za coś, ale kocha mnie dla mnie samego. On jest inicjatorem tej relacji. Można powiedzieć, że jest spragniony spotkania z człowiekiem. Mogę doświadczyć Jego dobroci każdego dnia i każdej chwili. Jaka jest moja miłość do Boga, do drugiego człowieka?

Bóg wybrał każdego z nas, obdarowując nas wielkim darem, jakim jest przyjaźń. Odpowiadamy na ten dar w różny sposób, np.: ofiarowując swój czas osobie chorej, robiąc komuś zakupy, opiekując się dziećmi, słuchając kogoś, kto jest w trudnej sytuacji, lub po prostu będąc przy kimś w ciszy. Czy jesteś świadomy, że takie działanie jest odpowiedzią na zaproszenie Jezusa? Co chcesz zrobić teraz z miłością Boga?

Jezus pokazuje swoją postawą, że na Jego miłość nie trzeba zasłużyć. To miłość bezinteresowna. Stąd Jego słowa o tym, że możemy Boga prosić w imię Jezusa o cokolwiek. Jakie prośby rodzą się teraz w twoim sercu? Czy są one związane tylko z tobą, czy też dotyczą innych ludzi?

Panie Jezu, ucz mnie każdego dnia, jak mam bezinteresownie kochać drugiego człowieka.

Chwała Ojcu…