Na początku zaproś do swojego serca Ducha Świętego, aby to On poprowadził twoje myśli, odczucia i pragnienia podczas tej medytacji. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 14,7–14 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Gdy poznajemy nową osobę, często wcześniej słyszymy o niej jakieś złe lub dobre informacje. Z reguły bywa, że większość tych informacji to mity, jednak bardzo często podążamy za nimi, kreując sobie w głowie fałszywy obraz człowieka. Jak ty traktujesz innych, o których słyszałeś wcześniej niekoniecznie dobre słowa?

Aby naprawdę poznać drugiego, nie wystarczy tylko go zobaczyć, przeczytać o nim książkę czy poczytać w gazecie lub internecie. Poznawanie to prawdziwe wyzwanie. To jest bardzo wymagający proces. Aby poznać, trzeba się przede wszystkim spotkać twarzą w twarz. To nauka cierpliwości oraz słuchania, bez którego nie możemy nikogo poznać. Zwróć uwagę na swoje spotkania z Jezusem. Jak one wyglądają? Nie są ograniczone tylko do oglądania obrazów lub do poczytania o Nim od czasu do czasu?

Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, zwróć szczególną uwagę na końcową część. Jezus opisuje siebie takim, jaki jest naprawdę. Aby bardziej nas o tym przekonać, powtarza te zdania dwukrotnie. Zapewnia nas o tym, że nas zna, ciągle nas słucha oraz że pragnie spełniać i czynić to, o co będziemy Go prosić. 

W krótkiej modlitwie poproś o dar prawdziwego poznania Stwórcy, który jest przede wszystkim hojny i miłosierny. 

Chwała Ojcu…