Wyobraź sobie wieczernik i zgromadzonych tam uczniów, którym trudno jest uwierzyć w zmartwychwstanie. Przyjrzyj się im, spróbuj znaleźć się wśród nich. Do Apostołów dołączają uczniowie, którzy wracają z Emaus. Mają coś ważnego do opowiedzenia.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 24,35-48 
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

„Pokój wam” to pierwsze słowa, którymi zwrócił się Jezus do uczniów. To odpowiedź na ich lęk, niepewność, brak zrozumienia tego, co się stało. Spróbuj wyobrazić sobie Jezusa, który mówi do ciebie słowa o pokoju i pragnie obdarować cię pokojem serca. Pobądź przez chwilę w tym wyobrażeniu.

Jezus chce, aby uczniowie uwierzyli. Wie jednak, że są pełni wątpliwości. Nie ma do nich o to pretensji. Pozwala im się dotknąć. Jezus nie ma też pretensji o to, gdy ty masz wątpliwości. On zna twoje serce i widzi, że chcesz poznać prawdę i szukasz jej. Czy pozwalasz sobie na to, żeby przyznać się przed sobą i przed Bogiem, że wątpisz?

Uczniowie już wiedzą, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał, ale to nie koniec, a dopiero początek. Teraz stali się świadkami wypełnienia proroctw. Jeszcze tego nie rozumieją, ale Jezus oświeca ich umysły i serca. Podobnie nas, którzy nieraz słyszymy Słowo, którego nie rozumiemy Jezus chce uczyć. Wsłuchując się w treść Ewangelii, zwróć uwagę na słowa, które najbardziej cię poruszają. 

Porozmawiaj przez chwilę z Jezusem. Powiedz Mu o swoich wątpliwościach, lękach. Jeśli potrzebujesz, poproś o pokój serca.

Chwała Ojcu…