Jezus Zmartwychwstał! Słyszymy tę radosną nowinę tak jak Tomasz. Jednak aby uwierzyć naprawdę, trzeba doświadczyć zmartwychwstania w swoim sercu. Wyobraź sobie uczniów w Wieczerniku, bądź z nimi i podziel się swoimi trudnościami w wierze.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 20,19–31 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Po doświadczeniach Wielkiego Piątku wiara uczniów została poddana próbie. Jednak był to etap konieczny, by potrafili całkowicie zaufać Jezusowi. Pan wie o tym, że każdy z nas musi przejść przez momenty kryzysu, aby wiara stała się dojrzała. Tak jak Tomaszowi daje czas. Jakie są twoje wątpliwości dzisiaj? Czego potrzebujesz, by uwierzyć?

Jezus przychodzi do uczniów i pozwala Tomaszowi dotknąć swoich ran. Tomasz przekonuje się o rzeczywistości ran Zmartwychwstałego i wyznaje wiarę. Zdaje się wyłącznie na Jezusa. Przez każde cierpienie, zranienie Jezus przechodzi razem z tobą. Nie po to, by je usunąć, ale by doprowadzić do Zmartwychwstania. Ofiaruj Mu to, co jest źródłem twojego cierpienia.

Jezus przychodzi, by podzielić się z tobą swoją radością Zmartwychwstania. Daje pokój i pragnie, byś miał udział w Jego radości. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, postaraj się wczuć w Jego radość.

Na koniec możesz podziękować Bogu za dzieło odkupienia i Zmartwychwstania Jezusa. Jeśli chcesz, poproś Ducha Świętego o głęboką i dojrzała wiarę.

Chwała Ojcu…