Kolejny dzień oktawy, kolejny dzień radosnego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Jednak gdy przyjrzymy się opisom spotkań Jezusa z uczniami, możemy dostrzec, że oprócz radości towarzyszyły im inne uczucia i reakcje. Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, zwróć na to uwagę.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 24,35–48 
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

Trwoga, lęk, zmieszanie, wątpliwości, zdumienie, radość oraz brak wiary to wszystko było w uczniach Jezusa w momencie spotkania z Nim. Co jest w tobie dzisiaj w czasie twojego spotkania ze Zmartwychwstałym? Przyjrzyj się uczuciom i emocjom, które dominują w tej chwili oraz w ostatnich dniach.

Jezus pojawia się wśród swoich uczniów i mówi „Pokój wam” oraz „Ja jestem”. Zmartwychwstały przychodzi z krzepiącym słowem do swoich przyjaciół świadomy trudności, z jakimi się zmagają. Wierzysz w moc tych słów także w twoim życiu? Co w tobie budzą?

Za chwilę jeszcze raz usłyszysz fragment z Ewangelii. Wsłuchaj się uważnie w słowa Jezusa, który posyła swoich uczniów do dawania świadectwa. Również ciebie posyła w konkretne miejsca jako świadka. Czy w obecnym czasie jest w tobie wystarczająco dużo Jego pokoju, aby odpowiedzieć na to wezwanie?

Panie, przemieniaj moje myślenie, przymnażaj wiary do dawania świadectwa pomimo różnych trudności i wątpliwości, które nurtują moje serce.

Chwała Ojcu…