Przypomnij sobie sytuację, w której udało ci się zdobyć coś, o co bardzo się starałeś. Dzisiejszy fragment Ewangelii wskazuje, że wytrwałość opłaca się także w życiu duchowym. Posłuchaj, do czego zachęca. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 7,7-12 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”. 

Na początku Jezus zachęca swoich uczniów do nieustępliwości w proszeniu Boga. Pokazuje, że wytrwała modlitwa będzie wysłuchana. Może nie zawsze w taki sposób, jaki sobie wyobrażamy, ale Bóg da „dobre dary tym, którzy Go proszą”. On jest otwarty na nasze potrzeby. Chce nas wysłuchać i odpowiadać. Pobądź chwilę z takim obrazem Boga. Jakie uczucia i myśli w tobie budzi? 

Jezus wskazuje, że Bóg jest jak ojciec, który troszczy się i obdarowuje swoje dzieci. Pragnie być hojny wobec ludzi. Czeka na to, aż skierujesz do Niego swoje prośby. Jaką sprawę chciałbyś przedstawić dziś Bogu? O jakie „dobre dary” chciałbyś dziś Go prosić?

Biblia mówi nam, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Skoro Bóg jest Ojcem, który obdarza dobrem, to i my możemy postępować tak samo wobec innych ludzi. Żeby to zrobić, Jezus daje konkretną wskazówkę: „Wszystko, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zastanów się, co dobrego możesz zrobić dla ludzi, których spotkasz dzisiaj na swojej drodze?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie najważniejsze podczas tej modlitwy oraz o tym, za co możesz Mu podziękować. 

Chwała Ojcu…