W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy modlitwy. Spróbuj wsłuchać się w jej słowa - nie będzie to łatwe, ponieważ znasz je na pamięć. Jednak może dzisiaj Jezus pokaże ci w nich coś nowego. Słuchając słów modlitwy, spróbuj skupić się na tym, jakie uczucia Jezusa do Ojca przez nie przebijają.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 6,7-15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Nasz Ojciec, Bóg, zna nas jak nikt inny. Jezus przypomina o tym, kiedy mówi, jaka powinna być postawa naszego serca podczas modlitwy. Modlitwa zaczyna się od zwrócenia serca w stronę Boga - „Ojcze”, wypowiedziane z zaufaniem i miłością. Patrząc na pierwsze słowa modlitwy „Ojcze nasz” zastanów się, kim jest dzisiaj dla ciebie Bóg? 

Zwróć uwagę na to, jak wiele jest uwielbienia i miłości w modlitwie, której uczy Jezus. Jest prosta, a zarazem bardzo głęboka. Przez chwilę skup się na fragmencie: „niech się święci Twoje imię”. Zastanów się, w jakich chwilach najczęściej uwielbiasz Boga. W jaki sposób uwielbiasz Go w ostatnim czasie?

Uwielbienie jest modlitwą, rodzącą się z miłości. Jezus pokazuje, że z miłością nieodłącznie związane jest przebaczenie. Potrzebujemy przebaczenia od Boga tak samo, jak sami potrzebujemy wybaczać. Zastanów się, komu niedawno przebaczyłeś albo komu wciąż potrzebujesz wybaczyć. Jakich uczuć doświadczasz, kiedy przebaczasz?

W krótkiej modlitwie opowiedz Bogu, swojemu Ojcu, o tym, które słowa modlitwy „Ojcze nasz” są ci dzisiaj najbardziej potrzebne. 

Chwała Ojcu…