W dzisiejsze święto usłyszysz o ważnej misji, jaką otrzymał święty Piotr. Słuchając fragmentu Ewangelii, wyobraź sobie reakcję uczniów na bardzo ważne pytanie, które stawia Jezus. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 16,13-19 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Jezus wiedział, w jaki sposób jest postrzegany przez innych. Wielu traktowało Go jak proroka, który dobrze objaśnia Boże tajemnice. Przez uczonych w prawie był postrzegany jako burzyciel religijnego porządku. Jednakże, zadaje to pytanie swoim uczniom. Chce, zamiast obiegowej opinii, usłyszeć odpowiedź od najbliższych. Jak odpowiesz na pytanie, które stawia dzisiaj Jezus: „A ty, za kogo mnie uważasz”? 

Szymon Piotr jest wyjątkową postacią. Pomimo swojej porywczości i późniejszego wyparcia się Mistrza, Jezus nie obawia się powierzyć mu szczególnej misji. Jest bardziej zainteresowany jego sercem gotowym do służby. Grzechy, choć przeszkadzają w misji, nie usprawiedliwią biernej postawy uczniów. Jaką postawę przyjmujesz w Kościele?

Słowa skierowane do Piotra, to również słowa skierowane do każdego z nas. Jezus pragnie widzieć w tobie opokę Swojego Kościoła. Chce, aby wszystko co robisz, sprawiało, że bramy piekielne go nie przemogą. Twoja misja nie jest identyczna z tą, jaką otrzymał święty Piotr. Nie skupiaj się na swoich brakach. Zobacz, że każdy z wierzących ma swój wkład w budowanie Kościoła. Jaki jest twój?

Na koniec modlitwy podziękuj Jezusowi za powołanie do budowania Jego Kościoła razem z całą wspólnotą wierzących. 

Chwała Ojcu…