W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus udziela kolejnej lekcji tłumom. Wsłuchaj się w Jego słowa, jakie kieruje do każdego z nas. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 7,14–23 
Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: „I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz”. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Chociaż uczniowie spędzają z Mistrzem tak wiele czasu, wciąż potrzebują Jego pomocy, by w pełni zrozumieć, co ma na myśli. Dopytują Go o słowa oraz znaczenie przypowieści. W jaki sposób szukasz odpowiedzi na trudne pytania, na pytania o to, co dla ciebie niezrozumiałe? Co jest ci bliskie w momentach niepewności? 

Jezus wskazuje na zależność między tym, co trzymamy w naszym sercu, a działaniami, jakie podejmujemy. Słowa, których używamy, myśli, jakie tworzymy, są obrazem rzeczywistości naszego wnętrza. Zastanawiałeś się nad pięknem swojego wnętrza? Jak reagujesz na myśl, że Jezus jest chętny, by pielęgnować twoje serce? 

Słuchając słów Mistrza i wprowadzając je w życie, dbasz o to, by w twoim sercu było jak najwięcej miejsca dla Niego. Słuchając słów Ewangelii, spójrz na Jezusa jak na nauczyciela, który z troską daje ci kolejną radę. Pomyśl, co z dzisiejszej lekcji chciałbyś zachować dla siebie. 

Kończąc tę modlitwę, przedstaw Bogu swoje myśli i opowiedz Mu o swoich planach. 

Chwała Ojcu…