Dziś zobaczymy faryzeuszy, którzy przykładają dużą wagę do zachowywania tradycji. Tymczasem Jezus zwraca naszą uwagę na intencje, które nosimy w sercu. Rozpoczynając ten czas modlitwy, poproś o łaskę czystej intencji, aby twoje myśli, zamiary i czyny skierowane były wyłącznie ku Niemu i Jego chwale. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka 
Mk 7,1–13 
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”. I mówił do nich: „Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: «Czcij ojca swego i matkę swoją», oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie». A wy mówicie: «Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie» – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

W Ewangelii jest wiele słów krytycznych pod adresem faryzeuszy, nie tylko ze względu na tych zebranych u Jezusa, ale i ze względu na ciebie. Jezus mówi o fałszu, obłudzie i ludzkiej przewrotności, bo są one obecne w Kościele, w nas. Sztywne przekonania przypominają damskie gorsety: imitują smukłość talii, a w rzeczywistości ukrywają prawdziwe kształty. Czy zaobserwowałeś u siebie takie zachowania? Nazwij je. 

Skupienie uwagi na szczegółowych przepisach jest formalizmem i nie jest istotą relacji z Bogiem. Jeśli serce jest daleko od Boga, to modlitwa i udział w liturgii są tylko rytuałem. Bóg chce być z nami w relacji bliskości, z takimi, jakimi jesteśmy, niezależnie od naszej kondycji. Jak ty stajesz do modlitwy? Co kryje się w twoim sercu?

Serce jest ukrytym centrum, w którym mają swoje źródło nasze wewnętrzne akty wyboru. Tu kłębią się myśli i pragnienia, zamysły i zamiary, pożądania i intencje naszych decyzji i czynów. Święty Ignacy Loyola nalega, aby każdy czas modlitwy poprzedzać prośbą o czystość intencji. Zaznacza, aby tej prośby nigdy nie opuszczać i nie zmieniać. Słuchając ponownie Ewangelii, przyjrzyj się intencjom faryzeuszy i odpowiadającego im Jezusa. Zwróć uwagę, do kogo dzisiaj jest bliżej twojemu sercu.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co w tej modlitwie było dla ciebie najważniejsze. Powiedz Mu, co masz teraz w swoim sercu. 

Chwała Ojcu…