30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Sunday, 31 stycznia 2021

Okres zwykły, Mk 1,21-28
IV niedziela zw.

Uświadom sobie, że stajesz w obecności Bożej. On przyjmuje cię teraz z tym, co myślisz, czujesz i czym żyjesz. Dzisiaj szczególnie zwraca uwagę na to, że jest pełen mocy, która przemienia serce i życie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 1,21-28
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego! ” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Żydzi obecni w synagodze byli zdumieni nauką Jezusa, a przecież mówił do nich o tym, co znali od dawna. W Jego postawie i sposobie mówienia o Bogu było coś żywego, autentycznego, poruszającego ludzkie serca. Co z tego, co usłyszałeś w swoim życiu o Bogu, najbardziej cię poruszyło? 

Chrystus nie poprzestaje tylko na nauczaniu. Ma władzę nad złymi duchami i z niej korzysta. Nie dyskutuje z szatanem. Jednym zdaniem wymusza na nim milczenie. To ważna wskazówka do walki duchowej, której doświadczasz w swoim życiu. Jak zachowujesz się w czasie pokusy? Jak wtedy rozmawiasz z Jezusem? 

Świadkowie zdarzeń w synagodze nie milczą na temat tego, co widzieli. Dzięki ich opowiadaniu nauka, którą głosi Pan, rozprzestrzenia się dalej. Jak mówisz innym o swoim spotkaniu z Bogiem?

Poproś Jezusa o światło i otwartość na dostrzeganie Bożej mocy w swoim życiu i na świadczenie o Nim innym. 

Chwała Ojcu…