W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o sposobie działania Boga w sercach swoich uczniów. Słuchając Słowa Bożego, zwróć uwagę na to, co rodzi się w twoim sercu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 4,26-34 
Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Dzieje Królestwa Bożego to historia zbawiania przez Boga ukrytego. Wierzyć, że Bóg-człowiek jest centrum historii, wydaje się nierzadko zadaniem karkołomnym. Stąd porównanie do ziarna. Jego rozrost ostatecznie daje prawdziwe życie. Jak pielęgnujesz swoją zażyłość z Jezusem? Co jest twoim doświadczeniem obecności Boga w życiu? 

Królestwo Boże i Jego działanie jest ukryte w Kościele. Tu stale  od nowa szukamy i znajdujemy obecność Boga. Często jest to trudne do zobaczenia w doświadczeniu osób i wspólnot. Królestwo Boże w sercu człowieka wzrasta stopniowo, w swoim tempie i na swój sposób. Tym, który daje wzrost, zawsze jest Bóg. Jakie widzisz owoce wyrastające w twoim życiu dzięki Jego dobroci? Jak dzisiaj możesz odkrywać wzrost? 

Serce człowieka nadpsute grzechem jest jak mniej lub bardziej urodzajna ziemia. Siejemy ziarna, jednak dopiero po czasie okazuje się, co z nich wyrasta. Często dokładamy starań, by wyhodować egzotyczne rośliny o pięknych kwiatach i wielokształtnych liściach. Innym razem obrastamy chwastami. Bez zasianego Słowa Bożego nie ma co liczyć na owocowanie. Czym karmisz się na co dzień? Co robisz, by porządkować serce i lepiej wybierać?

Oddaj Dobremu Bogu czas tej modlitwy oraz swoją codzienność...

Chwała Ojcu…