Słowa Jezusa bywają trudne i zaskakujące. Zdziwienie, które pojawia się w tobie, gdy słyszysz niezrozumiałe dla ciebie słowa Jezusa, może być przestrzenią dla wzrostu twojego zaufania Bogu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 3,31-35 
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

To niełatwe słowa. Przecież matkę ma się jedną. Tymczasem Maryja słyszy, że Jezus nie należy do niej, że ma rodzinę, w której podstawowymi więzami nie są więzy krwi. W ten sposób Jezus uczy swoją Matkę nowego spojrzenia na rzeczywistość. Uczy ją tego, jak na ziemi budować Królestwo Niebieskie. Jak reagujesz, gdy Bóg zaprasza cię do czegoś nowego? Z jakim nastawieniem podchodzisz do sytuacji, w których pokazuje ci, że schematy, którymi się kierujesz, nie są najlepszą z możliwych dróg? 

Takie wychodzenie poza schematy i utarte, znane szlaki stanowi wyzwanie. Próbując wejść na nową drogę tylko o własnych siłach, możemy odczuwać lęk i zwątpienie. Jednak to samo działanie podejmowane z Bogiem jawi się jako fascynująca i życiodajna przygoda. Do jakiej zmiany zaprasza cię dzisiaj Bóg? W jaki sposób pytasz Go o Jego propozycje dla ciebie? 

Jezus zaprasza do poszerzania horyzontów serca.  Przypomina, jak ogromne i hojne jest Jego serce. Ty też możesz być dla Niego matką, bratem, siostrą… Jakie uczucia i myśli budzą się w tobie, gdy rozważasz te słowa Jezusa? 

Dobry Boże, życie, którym mnie obdarzyłeś, jest wielką i wspaniałą przygodą. Proszę Cię o serce wrażliwe na Twoje wezwania, ufające poruszeniom, których jesteś źródłem. Obdarz mnie łaską szukania głębi i prawdziwej radości. 

Chwała Ojcu…