Wyobraź sobie wesele swojego najlepszego przyjaciela. Zobacz, jak wyglądają twarze gości, jakie prowadzą rozmowy, co jedzą, jak są ubrani. Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze swoim przyjacielem. Zatrzymaj się na chwilę w tej scenie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 2,18-22 
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków”.

Jezus po raz kolejny odpowiada na wątpliwości obserwujących Go ludzi. Przyjrzyj się Jego cierpliwości, chęci wyjaśnienia swoich motywów, pragnieniu porozumienia się z innymi. Jezus chce do nich mówić. Kiedy ostatnio zwracałeś się do Jezusa ze swoimi wątpliwościami? Co myślisz o tym, że On chce z tobą rozmawiać na każdy, również trudny temat? 

Codziennie odczuwasz różne emocje - radość, smutek, złość, satysfakcję, obojętność… Każda z nich komunikuje coś, co tu i teraz dzieje się w tobie. Czy dajesz sobie prawo do odczuwania wszystkich swoich emocji? Czy czujesz się bezpiecznie z każdą – nawet trudną czy niechcianą – emocją podczas modlitwy? 

Jezus poprzez obraz wina i bukłaków pokazuje, jak ważna jest jedność tego co w środku i tego co na zewnątrz. Jednocześnie daje każdemu człowiekowi wolność - masz prawo do jedności swojego wnętrza i postawy zewnętrznej, niczego nie musisz udawać. Jeśli przeżywasz trudny czas, nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. Jak czujesz się z perspektywą bycia w jedności ze swoimi uczuciami, myślami, czynami i zachowaniem? 

Proś Ducha Świętego o wewnętrzny pokój i jedność, które pozwolą ci akceptować siebie w całości takiego, jakim jesteś tu i teraz. 

Chwała Ojcu…