30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Monday, 30 listopada 2020

Adwent, Mt 4,18-22 
Święto św. Andrzeja Apostoła

Wyobraź sobie, że ktoś do ciebie podchodzi. Zaprasza cię do zrobienia czegoś, czego się nie spodziewałeś, nie planowałeś. To właśnie robi Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 4,18-22 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 

Jezus spotyka Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana w czasie ich codziennych zadań i obowiązków. Oni dobrze znają swoją pracę. Postawa Jezusa, sposób, w jaki patrzył i co do nich mówił, stało się dla nich na tyle atrakcyjne, że zostawiają to co znane i idą w nieznane. Jak odczuwasz to, że Jezus patrzy na ciebie? Co ci dzisiaj mówi? 

Spotkanie z Jezusem zmieniło życie apostołów. Doszło do niego z inicjatywy Jezusa. Rybacy otrzymali zaproszenie do wspólnej drogi. By być bardziej z Bogiem porzucili swoje dotychczasowe zajęcia. Jak myślisz, co ty jeszcze możesz zmienić albo co porzucić, aby być bardziej przy Jezusie?

Piotr, Andrzej, Jakub i Jan zostali zaproszeni do tworzenia ludzkiej wspólnoty z Jezusem na jakiś czas. Po latach wrócili do łowienia ryb. To była ich droga. Przez określony czas ich celem było towarzyszenie Jezusowi. Czasami boimy się coś zostawić, bo wydaje nam się, że stracimy to na zawsze. Słuchając ponownie słów Jezusa, zwróć uwagę, że do ciebie też mówi po imieniu i pokazuje ci cel. Co dzisiaj, na najbliższe dni, miesiące jest dla ciebie najważniejszym celem, który wskazuje ci Jezus? Gdzie chce, abyś był jeszcze bardziej z Nim?

Jezu, ucz mnie tego, jak bardziej być z Tobą. Otwieraj moje serce na Twój głos. 

Chwała Ojcu…