W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus przypatruje się osobom, dającym jałmużnę. Wsłuchaj się w słowa, jakie kieruje do ludzi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 21,1-4 
Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: „Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.

Dzielenie się dobrem to coś, do czego Jezus zachęcał nas wielokrotnie w czasie swojej działalności na ziemi. Spróbuj pomyśleć o ludziach, którzy poświęcają ci swój czas, dzielą się z tobą tym, co mają najlepszego. Za kogo chciałbyś podziękować? 

Niekiedy możemy być zawiedzeni lub czuć złość na tych, którzy niczego nam nie dali, albo czujemy, że dali nam za mało. Sami jednak niejednokrotnie toczymy wewnętrzną walkę pomiędzy hojnością a egoizmem. W obliczu czyjegoś braku hojności zatrzymanie się na złości czy poczuciu urazy może nas zablokować wewnętrznie. Spróbuj razem z Jezusem spojrzeć na relacje, jakie łączą cię z tymi ludźmi. 

Dawanie innym nieraz może być trudne. Jeszcze trudniej jest dawać, gdy samemu posiada się niewiele. Jezus próbuje pokazać, że najważniejsze jest to, jak dajemy i z czego dajemy. Im trudniej jest nam się czymś podzielić, tym większą ma to wartość. Mając doświadczenie swojej słabości w dzieleniu się, możemy łagodniej patrzeć na brak hojności u innych. Słuchając słów Jezusa, zastanów się, czym jest ci trudno się dzielić? Czym chciałbyś dzielić się bardziej?

Opowiedz Bogu, co się dzieje teraz w twoim wnętrzu. Przedstaw Mu to, co wydarzyło się w trakcie tej modlitwy. 

Chwała Ojcu…