30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Tuesday, 17 listopada 2020

Okres zwykły, Łk 19,1–10 
św. Elżbieta Węgierska

Pomyśl o kimś, kogo kochasz, na kim bardzo ci zależy. Ile jesteś w stanie zrobić, by znaleźć się blisko tej osoby? Dziś usłyszymy o człowieku, który pokonał przeciwności, aby ujrzeć Jezusa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 19,1–10 
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło”. 

Zacheusz był niskiego wzrostu. Chciał zobaczyć Jezusa, ale zasłaniał mu Go tłum. Czy masz jakieś ograniczenia, które utrudniają ci spotkanie Jezusa na modlitwie? Mogą to być na przykład problemy zdrowotne, trudności w pracy lub w domu. Zacheusz zdobył się na szaleństwo i wspiął na drzewo. A co ty mógłbyś zrobić, by pokonać trudności przysłaniające ci Jezusa? 

Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. A kiedy Ten nawiązał rozmowę, zszedł do Niego z pośpiechem. Pomyślmy o Jezusie jak o kimś, z kim możemy spędzać czas i rozmawiać. Wyobraź Go sobie ukrytego w Eucharystii, Piśmie Świętym, bliźnim. Jak wyglądają wasze spotkania? 

Jezus, widząc pragnienie Zacheusza, zatrzymał się u niego. Zastanów się, jak Jezus odpowiadał na twoją tęsknotę za Jego bliskością. Czasem dotyka nas jakaś homilia albo Biblia podsuwa odpowiedź na nurtujące nas pytanie. Innym razem Jezus przychodzi w trudnym momencie życia, podczas rozmowy z przyjacielem. Spotkanie Jezusa nawróciło Zacheusza. W jaki sposób ostatnio doświadczyłeś wspierającej obecności Chrystusa?

Na zakończenie poproś Jezusa o łaskę uważności, byś dzisiaj dostrzegł i wykorzystał okazję do spotkania z Nim. 

Chwała Ojcu…