W dzisiejszej Ewangelii Jezus jest w drodze do Jerycha. Idą z Nim rzesze ludzi. Będąc pośród tłumu, słyszy wołanie żebraka. Przypatrz się tej scenie, zobacz wrażliwość Jego serca na każde wołanie, również twoje. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 18,35–43 
Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać:  „Jezusie, Synu  Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” On odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. 

Niewidomy żebrak woła do Jezusa. Zwraca się do Niego z konkretną prośbą. W Nim pokłada ufność i nadzieję. Nie zniechęca się postawą ludzi, którzy chcą go uciszyć. Woła wytrwale i głośno. Pomyśl, jak ostatnio wygląda twoje wołanie,  twoja modlitwa? Na ile przypomina postawę niewidomego żebraka? 

Spotkanie z Jezusem, zwrócenie się do Niego z sercem pełnym wiary i ufności całkowicie odmieniło życie żebraka. Odzyskał wzrok, odnalazł drogę i sens życia. Każde spotkanie z Jezusem, wejście w relację przemienia nas, uzdrawia, wyprowadza z ciemności. Co odpowiedziałbyś człowiekowi, który spytał, jak może budować relację z Jezusem? 

Żebrak prosił o to, by mógł przejrzeć. A ślepota ma różne oblicza. O co, będąc na miejscu żebraka, poprosiłbyś Jezusa? Jaki jest twój największy ból, ograniczenie, potrzeba? Usłysz pytanie Jezusa, które kieruje również do ciebie: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Spróbuj teraz Mu odpowiedzieć.

Na koniec modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, co cię dotknęło. Jeśli chcesz, możesz zwrócić się do Niego ze słowami wdzięczności i uwielbienia, na wzór uzdrowionego niewidomego żebraka. 

Chwała Ojcu…