Wyobraź sobie spotkanie Trzech Osób Trójcy Świętej. Zwróć uwagę na Jezusa, Jego twarz, oczy, postawę ciała. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 18,1–8 
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!» Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie»”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” 

Charakterystyczne dla działalności Jezusa jest to, że głosząc Ewangelię i przybliżając rzeczywistość królestwa niebieskiego, posługiwał się przypowieściami. Mimo uproszczeń i wizualizacji nie zawsze jest łatwo zrozumieć Jezusa. Co w Jego nauczaniu jest dla ciebie trudne i niezrozumiałe? 

Jezus opowiada przypowieść, by pobudzić uczniów do postawy ufności na modlitwie. Modlitwa jest jak wyciągnięcie otwartych i pustych dłoni. Bez ponagleń, bez roszczeń i w konsekwencji bez rozczarowania. Modlitwa jest spotkaniem dwóch osób. Jak oceniasz swoją otwartość i ufność, kiedy spotykasz się z Bogiem na modlitwie?

Jezus podkreśla wierność Boga wobec swoich dzieci. Miłość do ludzi jest gwarantem wysłuchania naszych modlitw, pragnień i lęków. Jednak nie zawsze czujemy się wysłuchani. Właśnie dlatego Duch Święty obdarza nas łaską wiary. Dobrze, żeby świadomość tego przenikała naszą modlitwę. Pomyśl o tym, jak modlił się Jezus. Czego może cię nauczyć Jego postawa podczas spotkania z Bogiem?

Przypomnij sobie uczucia, poruszenia i inspiracje, które towarzyszyły ci podczas tej modlitwy. Podziękuj za nie Jezusowi. 

Chwała Ojcu…