Zobacz Jezusa modlącego się na górze. Niech ten obraz pomoże ci w wejściu w doświadczenie bliskości z Bogiem.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 6,12-19
Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Jezus się modlił. Ewangelie wiele razy o tym wspominają, ale chyba nie do końca te słowa do nas trafiają. Bo skoro Syn Boga potrzebował modlitwy, to o ile bardziej potrzebujemy jej my. Modlitwy w oddaleniu i w ciszy. Intymnego czasu z Bogiem, który pozwala później podejmować dobre decyzje w łączności z Nim. Czasu, który wpływa na całe nasze życie. Czy czas, sposób i miejsce twojej modlitwy pomagają ci w nawiązaniu bliskiej więzi z Bogiem?

Modlitwa pomaga Jezusowi wybrać tych, którzy będą kontynuowali Jego dzieło. Nie skupia Go na sobie, ale sprawia, że wychodzi do innych. Wiele razy mówi się o tym, że modlitwa ma na celu pogłębienie relacji z Bogiem. Jednak nie chodzi wyłącznie o tę relację. Szczera modlitwa prowadzi też do pogłębienia więzi z innymi ludźmi. Jakie zmiany w twoich relacjach przynosi modlitwa?

Modlitwa pozwala też wzmocnić w nas poczucie przynależności. Jezus wybiera osoby, które staną się Jego apostołami. Pogłębia ich więź ze Sobą, a także między sobą nawzajem. Są różni i w końcu rozejdą się na różne strony świata. Jednak przynależność do Jezusa i więzi między nimi pozostaną. To one pozwolą im głosić Ewangelię. Na ile czujesz, że przynależysz do Boga? Jak doświadczasz swojej więzi z innymi?

Jezu, który nieustannie dbałeś o więź z Ojcem i ludźmi, daj mi poczucie przynależności i ucz mnie budować silne relacje.

Chwała Ojcu…