Królestwo Boże jest rzeczywistością obecną w tobie i innych ludziach w Kościele. Za chwilę usłyszysz tekst Ewangelii, w którym Jezus wyjaśnia na czym polega Jego Królestwo. Proś Ducha Świętego o światło.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 13,18-21
Jezus mówił: „Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach”. I mówił dalej: „Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło”.

Zasianie ziarna jest początkiem procesu, który ma doprowadzić do wyrośnięcia zdrowej, dorodnej rośliny. Bóg umieścił w twoim sercu zalążek Królestwa Bożego. Przypomnij sobie, jak otrzymałeś łaskę wiary? Jakie osoby, wydarzenia kojarzą ci się z początkami twojej wiary?

O zasiane ziarno należy dbać, podlewać je, nawozić, usuwać chwasty. Wiara także potrzebuje do wzrastania pielęgnacji – słuchania Słowa Bożego, sakramentów, modlitwy. Zastanów się, jak dbasz o swoją wiarę? Czy Królestwo Boże ma szansę rozwijać się w tobie?

Gdy z ziarna urośnie duże drzewo, daje życie innym stworzeniom, np. małym zwierzętom. Królestwo Boże w tobie cały czas wymaga pielęgnacji. W pewnym momencie twoja wiara może stać się dla innych świadectwem, inspiracją. Inni mogą z niej czerpać. Słuchając tekstu Ewangelii, zastanów się, jaka jest twoja wiara dzisiaj.

Na koniec modlitwy porozmawiaj z Jezusem o swojej wierze. Dziękuj za łaskę Królestwa Bożego w tobie.

Chwała Ojcu…