W tekście dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka się z faryzeuszami i uczonymi w Prawie. Przyjrzyj się Jego postawie i przekazywanym w rozmowie treściom. Zobacz, co z tego spotkania wynika dla ciebie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 11,42-46 
Jezus powiedział: «Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą». Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz». On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie». 

Jezus uświadamia faryzeuszom sedno wiary – mieć na uwadze sprawiedliwość i miłość Bożą. Nie pomijać, ani nie wywyższać w swym spojrzeniu żadnej z tych postaw. Zwraca uwagę słuchających na ważność zarówno sprawiedliwości, jak i miłosierdzia. Jakie akcenty stawiasz w twoim obrazie Boga? Kim byłbyś, odwołując się wyłącznie do jednej z tych postaw? 

Faryzeusze nie tylko patrzyli i przyjmowali jedyną właściwą sobie i słuszną ich zdaniem perspektywę wiary, ale również oczekiwali z tego tytułu należnych profitów. Pragnęli zarobić na pierwsze, zaszczytne miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Łaknęli wyróżnienia i skupienia pełnej uwagi na sobie i swej „nieskazitelnej” postawie. W chwili ciszy przyjrzyj się swoim pragnieniom i temu do czego cię prowadzą: zamykają cię czy może otwierają na Boga i ludzi? 

Jezus nie ma względu na osoby czy pełnione stanowiska. Ważne jest dla Niego dobro każdego człowieka i przybliżanie go do Boga. Również uczeni w Prawie nie pozostają bez Jezusowej uwagi co do ich życia. Poświęć chwilę na przyjrzenie się swojej postawie wobec wiary i bliźnich. Czy wymagasz od siebie? Jak wygląda twoja postawa dawania przykładu innym?

W chwili ciszy podziękuj Jezusowi za swoją wrażliwość, a także za to, że otwiera twoje serce na swoją naukę i poszukiwanie Boga.

Chwała Ojcu...