W Słowie skierowanym dzisiaj do nas Jezus napomina gromadzące się wokół Niego tłumy. Dla nich sama obecność i nauczanie to za mało, aby dostrzec działanie Boga. Wsłuchaj się w to, co poprzez tę sytuację Jezus mówi do ciebie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 11,29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz». 

Tekst Ewangelii podkreśla istotę dostrzegania w życiu znaku. Jednak tłumy upatrują go nie tam, gdzie rzeczywiście się znajduje. Domagają się czegoś spektakularnego. Jezus zaś wyraźnie wskazuje na znak, jakim jest głoszone w prostocie Słowo Boże. Również ty otrzymujesz od Boga znak. Zastanów się, co może nim być w twojej codzienności. 

Aby dostrzec obecność Boga, trzeba umieć słuchać – królowa z południa przebyła długą drogę tylko po to, żeby wysłuchać Salomona, ludzie z Niniwy nawrócili się po tym, jak wysłuchali Jonasza. Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. My z kolei mamy wiele możliwości, aby Go słuchać. W jaki sposób ty najczęściej słuchasz Boga?

Wezwanie do słuchania niesie za sobą wzięcie odpowiedzialności za własne słowa. Czasem nieopatrznie rzucone słowo może mieć ogromne konsekwencje w życiu drugiego człowieka. Jezus chce, abyś poprzez wypowiadane słowa pomagał innym w dojściu do Niego. Co kryje się pod słowami, które kierujesz do innych? Jakie jest ich przesłanie? 

Na koniec możesz poprosić Jezusa o łaskę dostrzegania Jego obecności w prostocie oraz by obdarzył cię mądrością słowa.

Chwała Ojcu...