Przystępujesz do modlitwy, w której usłyszysz pewną historię. Tę, którą opowiedział Pan Jezus swoim słuchaczom. Tak jak oni wycisz się i otwórz na każde słowo, każdy obraz, każde uczucie, które się pojawi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 21,33–43 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: «Uszanują mojego syna». Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach» Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Chrystus często mówił w przypowieściach, aby unaocznić pewne treści. Zazwyczaj były one na początku zakryte dla słuchaczy. Jakie uczucie dominowało w tobie, gdy słuchałeś tej Ewangelii? 

Często gniewamy się i postępujemy na złość innym. Chcemy ich przechytrzyć. Pan Jezus pokazuje tutaj, że nawet z naszego grzechu wyprowadza dobro. Każde odrzucenie jest wołaniem o miłość. Tak jak Bóg nie zostawił Izraela w niewoli, tak i ciebie nie opuści. Boża logika jest inna. Nie jest prawem zemsty, ale prawem miłości. Czy był w twoim życiu moment, w którym Bóg wyprowadził dobro z jakiejś twojej przeszłej słabości czy grzeszności?

Przyjście Chrystusa stało się dobrem dla ludzkości. Bóg wyprowadził je pomimo Jego odrzucenia. Wyprowadził dobro z Jego zbawiennej męki. Ciągle jednak jesteśmy zapraszani do uważnego słuchania o prawach Bożej logiki. O zasadzie miłości, która wszystko przewyższa. Posłuchaj raz jeszcze, abyś rozumiał to lepiej niż faryzeusze.

Panie, dziękuję Ci za Twój wspaniały plan miłości i za to, że chcesz być w komunii ze mną. 

Chwała Ojcu…