Z okolicznych miast i miejscowości siedemdziesięciu dwóch wraca po intensywnym tygodniu. Opowiadają Panu, co zrobili, zobaczyli i usłyszeli w ciągu całego tygodnia. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 10,17–24 
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

Siedemdziesięciu dwóch zostało wysłanych przez Pana do okolicznych miast i miejscowości. Pomagali w Jego misji, którą otrzymał od Ojca. Doświadczyli bliskości, wsparcia w pracy. Wracają z radością, zmęczenie fizyczne schodzi na dalszy plan. Do jakiej formy współpracy zaprasza cię dziś Bóg? 

Żyjemy w świecie, w którym są węże i skorpiony. Lękamy się, że nam zaszkodzą. Żyjemy w świecie, w którym jest również Pan. Lękamy się, że nie pomoże. Pozostawił nam swoje imię. Mogę wołać: Jezu, ufam Tobie! Jezu, Ty się tym zajmij! Czego się aktualnie obawiasz? Czy zwracasz się do Pana o pomoc?

Na imię Jezus nawet złe duchy nam się poddają. Po wężach i skorpionach możemy chodzić i nie zaszkodzą. Wzywanie Jezusa zapala nas, dodaje odwagi do kroczenia. Po uświadomieniu sobie opieki Chrystusa świat, w którym są skorpiony i węże, staje się nieszkodliwy. Czy w kończącym się tygodniu było we mnie więcej odwagi, czy lęku?

Panie, towarzysz mi na drogach mojego życia. W chwilach lęku dodawaj odwagi, opiekuj się mną. Jezu, ufam Tobie! 

Chwała Ojcu…