Uczniowie, idąc za Jezusem i będąc świadkami Jego czynów, są pełni podziwu. Czekają na każde kolejne słowo lub czyn. Posłuchaj, co Pan chce ci dziś powiedzieć. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 9,43b–45 
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie. 

Jezus wybrał swoich uczniów, a oni, będąc z Nim, doświadczyli wielu niesamowitych znaków. To porywa serce i chce się iść za takim Jezusem. On sam wybrał też ciebie i umieścił w swoim sercu. Postanowił, że będzie cię kochał zawsze i mimo wszystko. Pobądź w obecności takiej miłości. Jakie pragnienia rodzą się w tobie? 

Sam Jezus, wprowadzając cię w tajemnicę swojej miłości, chce, byś ją dobrze zrozumiał i „wziął sobie do serca”. Ta miłość nie cofnie się przed niczym! Jezus zostanie wydany w ręce ludzi. On w miłości wydaje się w ręce człowieka, również w twoje ręce. Każdy twój grzech rani i przybija Go do krzyża, ale On pozostaje nadal miłością i nadal cię kocha, oddając swemu Ojcu. Czy zdarzyło ci się kogoś mocno zranić, a ta osoba, nadal kochając cię, okazywała ci dobro?

Jezus przygotowuje uczniów na swoją śmierć i zmartwychwstanie. Ta miłość tylko pozornie przegrywa. Jej moc jest w Zmartwychwstaniu. Te wszystkie cudowne znaki, którymi uczniowie byli zadziwieni, to tylko zapowiedź prawdziwego cudu – Zmartwychwstania. Bóg chce, byś tą nowinę nosił w sercu.

Podziękuj Bogu za tak wielką miłość, którą ma ku tobie i do której powołuje i uzdalnia również ciebie. 

Chwała Ojcu…